Zabrze Biskupice

 

Zabrze Biskupiceluty 2017

 

Biskupice jest najstarszą spośród wszystkich zabrzańskich dzielnic. Okolica Biskupic wzmiankowana jest w bulli papieża z 1155 roku oraz w dokumencie Kazimierza I, księcia opolskiego, z 1222 roku, zezwalającym na osadnictwo na terenach należących do dóbr Ujazdu.

W roku 1354 tereny Biskupic należały prawdopodobnie do biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli. W XVII wieku były własnością rodów: von Praschma, Konieckich, Biały Bielskich, Zwolskich, Welczków, von Rauthen. W 1742 roku, po pierwszej wojnie śląskiej, Biskupice znalazły się pod panowaniem królów pruskich. W 1748 roku dobra biskupickie zostały sprzedane Franciszkowi Wolfgangowi von Stechow, którego spadkobierczyni Elżbieta wniosła Biskupice w wianie rodzinie hrabiów von Ballestrem, jednej z największych rodzin magnatów przemysłowych na Górnym Śląsku. Druga połowa XIX wieku to w Biskupicach okres gwałtownej industrializacji. W tym czasie August Borsig zaczął tworzyć jeden z największych kombinatów przemysłowych. Rozwój przemysłu przyciągnął ludność szukającej pracy, co doprowadziło do budowy osiedli robotniczych, takich jak Osiedle Borsiga w tej dzielnicy. źródło: wikipedia

 

Zabrze Biskupiceczerwiec 2006

 

Zabrze Biskupice

Zabrze Biskupice ul. Bytomska

Zobacz też:

 


Na hołdzie w Biskupicach

 

 


Zobacz też: