Zamek w Chrzelicach

 

Zamek w ChrzelicachZamek w Chrzelicach – kwiecień 2017

 

Zamek w Chrzelicach został wybudowany prawdopodobnie przez Joannitów na początku XIII wieku. Drewniana wówczas budowla powstała na miejscu dawnego średniowiecznego grodziska. Na początku XIV wieku był własnością książąt niemodlińskich, w tym czasie zamek został przebudowany na murowany. W 1388 roku przeszedł na własność Władysława Opolczyka. Podczas wojen husyckich w latach 1428- 1434, obiekt został uszkodzony i rozkradziony, jednak nadal funkcjonował. W 1532 r. zmarł Jan II Dobry, ostatni z opolskich Piastów. Obiekt znalazł się w rękach cesarza Ferdynanda I Habsburga. Kolejnymi właścicielami chrzelickiej posiadłości byli margrabia Jerzy Hohenzollern, następnie królowa węgierska Izabella Jagiellonka. W 1543 roku zamek wydzierżawiono rodzinie von Posadowsky. Następnie dzierżawił go baron Jerzy IV Prószkowski. Po śmierci Jerzego IV, jego syn planował przebudowę zamku. W planach było unowocześnienie murów obronnych. Powstał nawet projekt fortyfikacji bastionowych. Niestety przez pokaźne koszty a następnie wybuch wojny trzydziestoletniej plan nie został zrealizowany. Po zakończeniu wojny przystąpiono jednak do prac budowlanych, ale całkowicie zmieniono koncepcję przebudowy. Zrezygnowano z obronności i zamiast twierdzy zdecydowano się stworzyć barokowy pałac wraz z parkiem. Obiekt stracił wówczas swój gotycki wygląd.

Z przyczyny wygaśnięcia męskiej linii Prószkowskich, posiadłość stała się własnością księcia von Dietrichsteina. W 1783 roku dobra chrzelickie odkupił król pruski Fryderyk II Hohenzollern. Zamek chrzelicki należał do Hohenzollernów do końca pierwszej wojny światowej, w tym czasie oddawany był w zarząd różnym dzierżawcom. Zamek niewłaściwie wykorzystywany w pierwszej połowie XIX w. uległ znacznym zniszczeniom. Podczas remontu zaniedbanej rezydencji, rozebrane zostało południowe skrzydło wraz z wieżą, które groziło zawaleniem. Po 1920 roku obiekt należał do Pruskiej Izby Skarbowej.W czasie drugiej wojny światowej stacjonowały w nim sztaby wojskowe: najpierw niemiecki, a od 1945 roku radziecki. II wojnę światową zamek przetrwał bez większych szkód. W 1946 roku znacjonalizowany zabytek przekazano w zarząd Nadleśnictwu Prószków. W części pomieszczeń urządzono mieszkania które były wykorzystywane do końca lat 60-tych XX wieku. I tak przez następne lata opuszczony zamek, który istniał tu od wieków i miał wielu właścicieli, został doprowadzony do totalnej ruiny. Dlaczego dzisiaj jest w takim stanie? Mam na ten temat swoje zdanie, ale tego tutaj nie napiszę.

 Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *