Zamek w Starych Tarnowicach

 

Zamek w Starych Tarnowicach2012-11-10

 

Zamek w Starych Tarnowicach wybudowany został w latach 1520-1570. Fundatorem zamku był Piotr Wrochem, będący wtedy właścicielem Rept i Tarnowic. Początkowo zamek był budowlą trójskrzydłową, z otwartym dziedzińcem oraz wieżą w południowo-wschodnim narożniku. Zamek pozostał w rękach rodu Wrochemów do początku XVII wieku. W następnych wiekach obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Zamurowano krużganki, przebudowano wjazd, a skrzydło północne zostało rozbudowane. W 1820 roku właścicielem zamku został Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck. Rodzina Donnesmarck była w posiadaniu zamku do 1945 roku. Po znacjonalizowaniu tarnowickich dóbr, zamek stał się własnością PGR-u. Kompletnie zdewastowany zabytkowy obiekt został zakupiony w 2000 roku, przez Państwa Krystynę i Rajnera Smolorz. Nowi właściciele podjęli się całkowitej renowacji zamku i jego otoczenia. Dzięki nim zamek odzyskał swoją dawną świetność. Obecnie mieści się tu Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego. Miejsce to jest udostępnione do zwiedzania, można podziwiać piękny dziedziniec otoczony arkadowymi krużgankami, będący perłą architektury renesansowej na Górnym Śląsku, a także szereg pięknie umeblowanych komnat w stylu renesansu, klasycyzmu, empiru oraz biedermeieru.

 

Zdjęcia zamkowych wnętrz.

 


 

Luty 2012

 

Luty 2012


Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *