Bruntal

Bruntál  / Freudenthal /

Czeskie miasto Bruntál historycznie leży na Górnym Śląsku, w rejonie potocznie określanym jako Śląsk Opawski. Znajduje się w gęsto zalesionym terenie, zwanym Niski Jesionik. Miasto powstało na przełomie XII i XIII wieku w wyniku zasiedlania górskich terenów Jesioników. Prawa miejskie uzyskało na prawie magdeburskim w 1213 roku. Głównym źródłem jego rozkwitu, aż do XVII wieku, było wydobycie w tym rejonie metali kolorowych, co potwierdza postać górnika w herbie Bruntálu. Obecnie Bruntal uznany jest za najstarsze miasto w Czechach. Warto wybrać się tu aby zobaczyć renesansowo-barokowy pałac oraz rynek.

 

 

Miasto Bruntal Górny Śląsk

 

 

Miasto Bruntal ŚląskRynek w Bruntalu

 

 

Rynek Bruntal Czechy Śląsk

 

 

Zamek BruntalZamek Bruntal

 

 

Bruntal

Zobacz na mapie