Pałac Bruntal

Pałac BruntalPrzed wejściem do pałacu zachwyca przepiękny klomb z polnymi kwiatami

 

Pałac znajduje się centrum miasta Bruntal, w czeskiej części Górnego Śląska.
W XV wieku w tym miejscu istniał gotycki zamek miejski, który został przebudowany w 1560 roku w stylu renesansowym, na planie charakterystycznego trójkąta. W środku budowli znajduje się dziedziniec otoczony arkadami. W czasie przebudowy wałaścicielami zamku była rodzina von Würben, szlachta z pogranicza morawsko-śląskiego.
Po bitwie na Białej Górze w 1620, zamek Bruntal zabrano rodzinie von Würben, która była przeciwna Habsburgom i przekazano go zakonowi krzyżackiemu.
Podczas wojny trzydziestoletniej miasto i zamek kilkukrotnie okupowały wojska szwedzkie. W 1648 roku, w znacznym stopniu zniszczone zostało północne skrzydło rezydencji oraz arkady. Zamek Bruntal odbudowano, nadając mu nowy, wewnętrzny wystrój. W latach 1766–1769 Krzyżacy przebudowali zamek na pałac w stylu barokowym. Zachowano jednak niektóre elementy wystroju renesansowego – m.in. arkady na podwórzu oraz wieżę zegarową. Zakonnicy utracili posiadłość w 1939 roku, gdy Bruntal znalazł się w granicach III Rzeszy. Skonfiskowana rezydencja została przekazana NSDAP. Natomiast w 1940 oddano ją służbie leśnej i otwarto dla publiczności. W 1945 roku pałac stał się własnością państwa czechosłowackiego które przekazało go Ministerstwu Rolnictwa.
Obecnie w bruntalskim pałacu mieści się muzeum. Obok pałacu znajduje się niewielki 2,5 hektarowy park, którego początki sięgają XVI wieku. Część parku zachowała barokowy wygląd. Przy parku zachowały się fragmenty dawnych murów miejskich oraz kilkanaście kamiennych rzeźb z XVIII i XIX wieku.

 

Zamek BruntalPałac znajduje się w samym centrum miasta

Zdjęcia Bruntalu

 

zamek Bruntal

 

 

Pałac Bruntal

Zobacz na mapie

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org


Zobacz też: