Jablunkov

Jablunkov / Jabłonków.
Pierwsza pisemna wzmianka o znajdującej się w Księstwie Cieszyńskim wsi pochodzi z 1435 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od łacińskiego terminu „gabella”, który oznacza opłatę lub podatek. Pierwotnie ufortyfikowana osada znajdowała się na szlaku handlowym i były w niej pobierane cła od handlowców. Stopniowo powiększająca się wieś w 1560 roku nabyła prawa miejskie. W tym czasie istniały w niej dwa młyny no i oczywiście browar.

 

Jablunkov / Jabłonków
fot. 2967 Jablunkov

 

Jabłonków leży między górskimi pasmami Beskidu Śląskiego i Morawsko-Śląskiego. Ciekawym miejscem w Jabłonkowie jest zabytkowy rynek z fontanną i figurą Matki Boskiej z 1655 roku. Znajdujący się obok rzymskokatolicki kościół zbudowany został w 1620 roku.

 

Jablunkov / Jabłonków
fot. 2968 Jablunkov

ZOBACZ NA MAPIE


Zobacz też: