Stary Bohumin

Stary Bohumin jest to obecnie dzielnica miasta Bohumin, przy granicy Czech i Polski. Pierwsza wzmianka o miejscowości Bohumín (pl. Bogumin) pochodzi z 1256 roku. Ulokowana na przeprawie przez rzekę Odrę osada, należała wówczas do księstwa raciborskiego. Na lewym brzegu Odry został założony gród, zwany Barudswerde. Znajdował się on na miejscu obecnego pałacu w Chałupkach. Wieś natomiast położona była po drugiej stronie rzeki, na terenie obecnego Starego Bohumina. W 1291 pojawiły się informacje o tutejszej parafii katolickiej. Rok później w dokumencie, wspominającym miejscowy kościół, należący do benedyktynów z klasztoru w Orłowej, po raz pierwszy pojawia się niemiecka nazwa Oderberg czyli Gród nad Odrą. Z informacji z 1373 roku wynikało, że Bohumin był już małym miasteczkiem. W 1422 Bogumin otrzymał prawa miejskie.

Właściciele miasta często się zmieniali. Najdłużej znajdował się w rękach rodu Henckel von Donnersmarck (od 1623r.) W 1697 roku ziemia bogumińska uzyskała status państwa stanowego niższego rzędu.

 

Stary Bohumin

 

W 1742 roku na podstawie kończącego I wojnę śląską – Pokoju Wrocławskiego, doszło do podziału Bohumina. W ten sposób jego lewobrzeżna część, gdzie znajdował się zamek i przedmieście znalazły się w Prusach, a miasto na prawym brzegu Odry zostało częścią Śląska Habsburgów. Z pruskiej części Bohumina powstała nowa miejscowość o nazwie Annaberg – obecnie Chałupki. Ród Henckel von Donnersmarck sprzedał austriacką część miasta Erdmannovi Guslarovi z Komorna. Austriaccy właściciele miasta, ze względu na to iż zamek został po stronie Prus, przeznaczyła na swoje siedziby dwie a potem trzy kamienice na rynku. Lewobrzeżna miejscowość Annaberg była własnością Donnersmarcków do 1803 roku, kiedy to wygasła bogumińska linia rodu.  Pierwotny most na Odrze, łączący obie części miasta powstał w XV wieku. Po rozdziale miasta na część pruską i austriacką obiekt stracił na znaczeniu, aż w końcu został zburzony. Nowy, istniejący do dzisiaj most, został wybudowany został dopiero w 1899 roku.

 

Stary Bohumin

 

W latach 40. XIX wieku rozpoczęto budowę lini kolejowej łączącej Wiedeń z Krakowem. Trasa miała biec m.in. przez Bogumin, ale mieszczanie sprzeciwiali się jej budowy. Również miejscowy proboszcz nie chciał oddać kościelnych gruntów pod budowę. Decyzja ta była fatalna dla dalszego rozwoju miasta, które stopniowo traciło na znaczeniu. Linię kolejową i znajdującą się na niej stację, zdecydowano usytuować ok. 3 km na południe, na leśnych terenach. Budowa linii i stacji kolejowej spowodowała burzliwy rozwój przemysłu oraz ogromny wzrost demograficzny. Wokół dworca zaczęła wyrastać nowa osada, nazwana Nowym Bohuminem.

A więc Stary Bohumin, który niegdyś był Bohuminem, obecnie jest tylko jego niewielką częścią.

 

 

Stary Bohumin

źródło tekstu: wikipedia.org

 

Zobacz też: