Krnov

Najbardziej ciekawym elementem rynku w Krnovie jest budynek ratusza i sąsiadujący z nim budynek banku. Ratusz wybudowany został e latach 1901-1903, natomiast bank powstał w latach 1906-1907.

 

Krnov / Jägerndorf / Karniów

Krnov to czeskie miasto znajdujące się historycznie na Górnym Śląsku, przy samej granicy z Polską. W języku polskim jest to Karniów i pod taką nazwą znajduje się w polskich przewodnikach i na mapach. Pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1240 roku. Dwadzieścia lat później Karniów uzyskał już prawa miejskie. Od 1437 roku miasto było stolicą księstwa karniowskiego. W 1523 roku miasto wraz z całym księstwem kupił od Władysława II Jagiellończyka Jerzy Hohenzollern. Hohenzollernowie panowali w Karniowie do początku XVII wieku. W 1622 roku Księstwo Karniowskie zostało podarowane Karolowi Liechtensteinowi, który połączył je z Księstwem Opawskim. W wyniku wojny trzydziestoletniej Karniów oraz całe księstwo zostało poważnie zniszczone. W wyniku wojen śląskich tereny dawnego Księstwa Karniowskiego zostały podzielone pomiędzy Prusy i Austrię. Miasto pozostało wówczas po stronie austriackiej. Po 1763 roku Karniów stracił na znaczeniu ponieważ wszystkie urzędy Księstwa przeniesiono do Opawy. Po upadku Austro-Węgier w 1918 roku Karniów trafił w granice Czechosłowacji. W październiku 1938 roku został zajęty przez wojska niemieckie. W 1945 roku miasto powróciło do Czechosłowacji.

 

Na skutek działań wojennych, miejski rynek stracił swój przedwojenny wygląd.

s

 

Staromiejska zabudowa w Krnovie.

 

 

 

 

 

Znajdujący się w centrum miasta kościół św. Marcina, wybudowany został na przełomie XIV i XV wieku. Dwie wieże, mające różny wygląd, były częścią miejskiego systemu obronnego. Mają wysokość 67 metrów.

 

Znajdujące się na dzisiejszym Zámeckém náměstí i ulicy Hobzíkovéj domy mieszczańskie. Pochodzą z drugiej poł. XVI wieku i mają przeważnie renesansowy charakter.  Niektóre przebudowane były w stylu barokowym i empirycznym, inne w klasycystycznym. Wygląd tej zabudowy znacznie zmienił się po 1945 roku.

 

 

 

 

 

Wieża ratusza w Krnovie ma 52 metry wysokości. Dach jest pokryty dachówkami w różnym kolorze co dodaje atrakcyjności tej budowli.

 

 

Zamek  Krnov

 

Krnov – budunek Polikliniki

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org oraz infokrnov.cz

Zobacz też: