Pałac w Kochcicach

pałac w kochcicach

 

Kochcice i przylegający do nich majątek ziemski zostały nabyte przez Franciszka von Ballestrema na przełomie XIX i XX wieku. Ofiarował je swojemu piątemu synowi, Karolowi Ludwikowi.

Pałac w Kochcicach wybudowany został w latach 1903 - 1909 przez Karola Ludwika von Ballestrema. Wokół pałacu stworzył park - od północy w typie angielskim z dwoma zarybionymi stawami i bogatym drzewostanem a od południa w stylu francuskim. W 1945 roku Hrabia Ballestrem ucieka ze Śląska a pałac zostaje splądrowany przez miejscową ludność oraz radzieckich żołnierzy.W marcu 1963 r. utworzono w nim Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji.Pałac jest zachowany w dobrym stanie. Dyrekcja Ośrodka została nagrodzona w 1992 roku Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za utrzymanie.

 

Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach - kwiecień 2010


 

fot. 3305 Pałac w Kochcicach - sierpień 2020

 


Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *