Pojezierze Palowickie

1080

Pojezierze Palowickie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Jest to kompleks malowniczych stawów, ciągnących się wzdłuż doliny potoku Jesionki, będącej prawym dopływem Rudy. W dolinie znajdują się stawy Garbocz, Łanuch i Jesionka. Są to zbiorniki wodne, które prócz walorów krajobrazowych, wyróżniają się różnorodnością gatunków fauny i flory. Z nimi sąsiaduje Dolina Stawów Łańcuchowych, którą kiedyś tworzył łańcuch 10 hodowlanych zbiorników wodnych. Podążając tzw. Starą Droga, łączącą Palowice z Żorami, przy której rosną pomnikowe dęby, możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z umieszczonych tu tablic dydaktycznych. Na terenie pojezierza znajduje się zabytek techniki, Gichta. Jest to wieża wsadowa, pozostałość istniejącej tutaj dawniej Huty Waleska. Jest to wręcz obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty.
Pojezierze wzięło swą nazwę od niewielkiej miejscowości Palowice, w której możemy zobaczyć zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku, drewniany kościółek oraz zabytkowy dwór.

1081

Ciekawym zabytkiem architektury industrialnej z danego obszaru jest tzw. Gichta. Jest to pozostałość po nieistniejącej Hucie ,,Waleska” na Łanuchu. Pierwsza kuźnica istniała tu już w połowie XVIII wieku i produkowała żelazo sztabowe metodą prymitywnego wytopu z rudy darniowej. W 1835 roku w przysiółku Łanuch zbudowano dwa wysokie piece opalane węglem drzewnym. Powstała także odlewnia żelaza.Produkcję wstrzymano w 1855 roku z powodu niskiej rentowności i niedostatku drewna wykorzystywanego do wytopu surówki. Obecny obiekt powstał w 1830 roku i służył do wciągania ręczna windą na trzecie piętro wsadu piecowego, który następnie ręcznie był przenoszony drewnianym pomostem do pieca hutniczego.

Zobacz więcej w osobnych albumach

Kwiecień nad stawami Pojezierza Palowickiego i problem z CPK

Pojezierze Palowickie – V 2020

Pierwszy raz wśród stawów – VIII 2017

Dalsza część po reklamie

1082

Jeden komentarz

  1. Pojezierze Palowickie to również fantastyczne miejsce na wycieczki rowerowe… Mnóstwo ciekawych zakątków, malownicze stawy, dobre leśne drogi i sieć dobrze oznakowanych szlaków rowerowych. Bardzo polecam na dwóch kółkach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *