Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej

 

fot. 3003 Wieża wyciągowa szybu Mikołaj

 

Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej. Szyb powstał na terenie kopalni “Wolfgang” w 1912 roku.
Wybudowano wtedy wieżę wyciągową wraz z budynkami nadszybia, łaźnię, cechownię, sortownię, kotłownię oraz elektrownię z rozdzielnią elektryczną. W tym samym roku wyodrębniono szyb i nowo powstałe zabudowania z kopalni “Wolfgang”, tworząc samodzielny zakład górniczy o nazwie “Hrabia Franciszek”. Szyb posiadał w tym czasie głębokość 445 metrów. Właścicielem kopalni i okolicznych terenów był ród Ballestremów.

W 1931 roku, poprzez połączenie kopalni “Hrabia Franciszek” z kopalnią Walenty (byłą Wolfgang) i kopalnią Wawel (byłą Brandenburg), powstała kopalnia Walenty-Wawel. Po likwidacji kopalni, zakończonej w 1997 roku, budynki i urządzenia szybu Mikołaj nie zostały zlikwidowane. Choć zostały częściowo zdewastowane, dzięki przeprowadzonym pracom renowacyjnym udało się w dużym stopniu poprawić ich stan techniczny. Obecnie zabudowania Szybu Mikołaj są własnością miasta Ruda Śląska.

 

Wieża wyciągowa szybu Mikołaj
fot. 2402 Wieża wyciągowa szybu Mikołaj

 

 

 

2403 – Koło zamachowe o średnicy 6 m i wadze 20 ton, wspomagające pracę maszyny wyciągowej.
2400, 2404 – Maszyna wyciągowa szybu Mikołaj.
2401 – Przetwornica służąca do zasilania silnika maszyny wyciągowej.

 

 

Maszyna wyciągowa szybu Mikołaj
fot. 2399 Maszyna wyciągowa szybu Mikołaj

 

Zobacz też: