Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach w lutym 2005 roku.

 

fot. 4073

 

Na Górny Śląsk cystersi przybyli w połowie XIII w. z Jędrzejowa. Dzięki fundacji księcia Władysława Opolskiego klasztor zlokalizowano w Rudach przy skrzyżowaniu głównych traktów, na terenach o walorach przyrodniczych oraz bogatych w złoża kopalne. W II poł. XIII w. powstał murowany wczesnogotycki kościół. W latach 1680-1790 dokonano przebudowy i rozbudowy kościoła w stylu barokowym. W roku 1730 dobudowano pałac opacki. Różnorodna działalność gospodarcza opactwa cysterskiego obejmująca gospodarkę rolną (ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla ryb i bydła), leśnictwo, bartnictwo, łowiectwo oraz działalność przemysłową (kopalnictwo rud żelaza, wypalanie węgla drzewnego, hutnictwo i przetwórstwo stali i miedzi, produkcja szkła) czyni z cystersów prekursorów uprzemysłowienia tej części Górnego Śląska. Nie mniej znacząca była działalność duchowa i edukacyjna klasztoru. Prowadzone przez zakon gimnazjum i studium filozoficzno-teologiczne było jedyną tego rodzaju uczelnią na Górnym Śląsku, gdzie nauki udzielano bezpłatnie. W roku 1810 następuje kasata klasztoru na mocy edyktu króla pruskiego. W 1820 r. Rudy przeszły na własność księcia raciborskiego i rozpoczęto przebudowę klasztoru i pałacu opackiego na siedzibę magnacką. Ogrody klasztorne przekształcono na park w stylu angielskim z osiami widokowymi i wielkim salonem parkowym. Powstała wtedy zasadnicza sieć alejek parkowych i układu wodnego. Charakterystyczne dla kompozycji parku są polany widokowe, okazy starych drzew i krzewów. Z wielu introdukowanych przez książęcych ogrodników roślin egzotycznych do dziś zachowały się : magnolia drzewiasta, różanecznik katawbijski, platan klonolistny, skrzydłorzech kaukaski, jeżyna wonna, żywotnik zachodni i wiele innych. W 1945 r. Pałac i kościół zostały spalone przez stacjonujące tu Wojska Radzieckie. W latach 1947-1950 odbudowano kościół. Park pozbawiony właściwej opieki ogrodniczej stracił swój charakter. Kompleks w 1998 roku w stanie zdewastowanym został oddany Kościołowi i jest obecnie własnością Diecezji Gliwickiej. W parku i obiekcie są aktualnie prowadzone prace mające na celu przywrócenie temu miejscu niegdysiejszej świetności. ( tekst: Tablica informacyjna przy kompleksie pałacowym)

 

fot. 4072

 

 

fot. 4074

 

 

fot. 4075

 

 

fot. 4076

 

 

 

fot. 4077

 

 

fot. 4078

 

Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny w Rudach. Zobacz więcej >>>

 


Zobacz też:

0 0 głosów
Twoja ocena
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze