Ród von Gaschin

Pałac w Żyrowej Ród von Gaschin
Pałac w Żyrowej

 

Ród von Gaschin to jeden z bardziej znanych górnośląskich rodów. Różne są informacje na temat ich pochodzenia. Z jednych źródeł można się dowiedzieć, że wywodzą się z  Niemiec i przybyli podczas kolonizacji do Polski na początku XIII wieku. Inne źródła mówią o tym, że rodzina von Gaschin jest pochodzenia etnicznie polskiego a ich nazwisko to Gaszyna lub Gaszyński.
Na Śląsk przybyli z okolic Wielunia. Protoplastą śląskiego rodu był Nicolaus Gaszyński, który w 1554 poślubił Magdalenę Klema, której ojciec był panem połowy Kietrza i Sudołu koło Raciborza. W 1586 ród Gaszyńskich został podniesiony do stanu rycerskiego. Podczas wojny trzydziestoletniej Gaszynowie walczyli u boku cesarza Ferdynanda II. W 1621 za wierność cesarz wyniósł ich do stanu baronów. Za walkę przeciw Turkom otrzymali tytuł dziedzicznych hrabiów. W 1631 roku Melchior Ferdynand nabył zamek w Żyrowej, który od tej pory był ich rodową siedzibą. W 1653 roku ród otrzymał tytuł hrabiów cesarstwa – Reichsgraf. Wtedy to Gaszynowie zmienili nazwisko na von Gaschin.

 

Góra Świętej Anny

 

W 1655 Hrabia Melchior von Gaschin postanowił wybudować nowy kościół oraz klasztor dla zakonu Franciszkanów na szczycie Góry Świętej Anny. Zakonnicy, którzy zostali sprowadzeni z Małopolski, otrzymali klucze do kościoła i akt darowizny w sierpniu 1656 roku.

W latach 1700-1709 powstała Kalwaria na Górze Świętej Anny. Została ufundowana przez Jerzego Adama von Gaschin.

 

Pałac Frysztat

 

Dawne posiadłości rodu von Gaschin

Od 1594 do 1802 byli właścicielami Olesna i okolic.

W roku 1629 zostali właścicielami Hulczyna. W ich posiadaniu pozostawał do roku 1727.

Od 1650 do 1738 byli właścicielami pałacu we Frysztacie.

 

 

Zamek w Toszku Ród von Gaschin
Zamek w Toszku

W 1797 roku hrabia Franciszek Adam Gaschin nabył Toszek, Dąbrówkę oraz Pyskowice (do 1841).

W posiadaniu rodu von Gaschin były też Woźniki, Polska Cerekiew, Bodzanowice, Karwina oraz Kietrz (1557-1877).

Ostatnim męskim potomkiem rodu był hrabia Amand von Gaschin. W 1842 kupił Krowiarki oraz Maków.

 

Kolumna Matki Boskiej w Raciborzu
Rynek w Raciborzu

 

Pamiątką po Gaschinach jest Kolumna Matki Boskiej znajdująca się na rynku w Raciborzu. Maria Elżbieta von Gaschin, pozostawiając testament, zobowiązała swojego syna Karola Ludwika aby sprzedał swój dom a za otrzymaną kwotę sfinansował budowę kamiennej kolumny poświęconej Matce Boskiej w podziękowaniu za opuszczenie zarazy, która dotknęła miasto w 1715 roku. Monument powstał w 1727 roku.

 

Zamek w Polskiej Cerekwi
Zamek w Polskiej Cerekwi