Rzeka Kłodnica

Rzeka Kłodnica

Kłodnica w Sławięcicach

 

Rzeka Kłodnica ma swój początek w Katowicach, w północno-zachodniej części lasów Murckowskich. Ten podmokły, leśny teren znany jest od 2001 roku jako Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”. Płynąc w początkowym biegu przez miasta przemysłowej części Górnego śląska, jej woda staje się ciemna, zamulona i bardzo zanieczyszczona. Za Gliwicami rzeka wpada do jeziora Dzierżno Duże, gdzie znacznie poprawia się jakość wody w rzece.
Kłodnica jest podstawowym źródłem zasilania w wodę Kanału Gliwickiego, który od Łabęd biegnie równolegle z rzeką. Po wypłynięciu ze Zbiornika Dzierżno Duże, wody Kłodnicy wpływają do Kanału Gliwickiego. Rzeka wypływa z niego dopiero za Pławniowicami. W Lenartowicach ciekawym miejscem jest tzw. „syfon Kłodnicy”, gdzie rzeka przepływa pod kanałem z jednej jego strony na drugą. W Koźlu, przepływając prawie 80 km, rzeka Kłodnica wpływa do Odry.

 

Rzeka Kłodnica
fot. 3031 Rzeka Kłodnica w Sławięcicach

Lasy Murckowskie – źródła Kłodnicy

 


Zobacz też: