Rzeka Odra

Rzeka Odra. Można powiedzieć, że jest królową śląskich rzek. Choć swoje źródło ma na terenie Moraw, to już po kilkunastu kilometrach, jeszcze jako górski potok, wpływa na tereny historycznego Śląska. Płynie przez Śląsk kilkaset kilometrów aż za Zieloną Górę.

Wracając do źródła Odry, zlokalizowane jest ono na południowo-wschodnim zboczu wzgórza Fidlův kopec w Górach Odrzańskich, na wysokości 634 m n.p.m.. Odry są pierwszym miastem w górnym biegu rzeki. Malownicza dolina oderskiej kotliny, w której położone jest miasto, jest otoczona zalesionymi zboczami Niskich Jeseników, otwierając się na południowy wschód w stronę Bramy Morawskiej. Płynąc dalej przez Studénke i Ostrave aż do połączenia z wodami Morawicy, wyznacza granicę pomiędzy Śląskiem i Morawami. Pomiędzy Bohuminem a ujściem Olzy, na krótkim odcinku Odra jest rzeką graniczną między dwoma państwami - Polską i Czechami.

Skupiając się na Górnym Śląsku, na brzegu rzeki zlokalizowane są następujące miasta: Odry , Studénka , Ostrava i Bohumín w Czechach oraz Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice, Krapkowice i Opole po stronie polskiej. Rzeka Odra oznaczona jako górna, od swoich źródeł do ujścia Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie–Koźlu, posiada już długość 198 km.

Poniżej przedstawiam albumy zdjęć wykonanych nad Odrą. Fotografie pochodzą z różnych miejsc i wykonane zostały w różnym czasie.

Rzeka Odra w Zdzieszowicach
W Krapkowicach
Krajobrazy górnej Odry
Meandry rzeki Odry
W Zdzieszowicach – marzec 2015
Meandry Odry – maj 2012
Jaz na rzece Odrze w Kątach Opolskich
Port w Choruli
Koźle Port

Kanalizacja Odry odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy zrealizowano w latach 1888 – 1897, skanalizowano wówczas odcinek od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, wybudowano 12 stopni wodnych ze śluzami komorowymi. Szybko się jednak okazało, że jest to niewystarczająca liczba i w latach 1907 – 1922 w ramach drugiego etapu powstało 10 kolejnych stopni.

Lata 1873-1919: trwająca nieco ponad 70 lat działalność wyspecjalizowanej administracji zmieniła rzekę z dzikiego, mało przydatnego ludziom i groźnego dla mieszkańców Nadodrza akwenu w nowoczesny wodny system odrzański, który tworzyły m.in. droga wodna przeznaczona do masowego transportu surowców i produktów oraz bezpiecznie przepływające przez Nadodrze, sterowane przez człowieka i dostosowywane do jego potrzeb, masy wody. Odra stała się akwenem uregulowanym.

fot. 4707 - Rzeka Odra w mieście Odry w Czechach

 

 

fot. 3023 Rzeka Odra w okolicy Bierawy

 

Dalsza część po reklamie

 

Odra prom Grzegorzowice
fot. 3021 Prom w Grzegorzowicach

 

 

Panorama Opola
fot. 601 Rzeka Odra w Opolu

 

Od źródła do miejsca gdzie Odra łączy się z Olzą -  113 km.

Wróć do kategorii: Jeziora, zalewy, stawy i rzeki