Zabytkowe zakłady przemysłowe

Zabytkowe zakłady, huty, elektrownie, i inne obiekty poprzemysłowe

Zabytkowa stacja wodociągowa

Elektrociepłownia Szombierki

Radiostacja w Gliwicach

Dalsza część po reklamie

Dawne, niedziałające już zakłady które obecnie służą w innym celu i można zobaczyć je tylko z zewnątrz.

Zabytkowa walcownia cynku w Katowicach

Koksownia w Orzegowie

Wapienniki w Gogolinie

Huta Pokój

Fabryka porcelany w Katowicach

Zabytkowy młyn gospodarczy w Tworkowie

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ W KATEGORII: ZABYTKI TECHNIKI